วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการ "ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA" โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย และการไฟฟ้าในสังกัด ร่วมกับ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วิทยาลเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า และ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จัดโครงการ
"ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA" ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านแนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและถูกวิธี วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และออกให้
บริการตรวจสอบฟฟ้าภายในบ้านแนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและถูกวิธี ระหว่างวันที่
- ๔ กันยายน ๒๕๕๘


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑