วิทยาลัยเทคนิคกาญจณาภิเษกเชียงราย โดยนักเรียนนักศึกษาสาขางานก่อสร้างและสาขางานเชื่อมโลหะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบแผ่นดินไหว ณ โรงเรียนบ้านร่องธาร อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2557  - 31 สิงหาคม 2557


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑