วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการอบรมบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร่วมกับ โดยวิทยากร จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ(สสส.) และ G-Volunteer   ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑