คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการประชุมโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ โดยจะดำเนินงานในระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๙  
ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑