วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเวียงผาวิทยา เข้าศึกษาดูงานการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่ง
ในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่กำลังจะจบการศึกษา โดย รองผู้อำนวยการและคณะครูวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ให้การต้อนรับ
 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
 

https://www.facebook.com/kctc.pr/posts/200061950204628

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑