คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ออกแนะแนว โรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนานาว  ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน.เชียงราย วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙


Link
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑