วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ทหารกองประจำการ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ิชาการบำรุงรักษารถยนต์ ๗๕ ชั่วโมง  และ
วิชาช่างเดินสายไฟภายในอาคาร ๗๕ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๙
-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑