วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดโครงการส่งเสริมประชาธปไตยในสถานศึกษา โดยจัดให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
หน่วยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗
 


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>
 


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑