นายประยงค์ แก้วประทุมผู้ อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมคณะครู ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ พ่อกำนัน อดุลย์ เดชวงค์ กำนันตำบล ป่าอ้อดอนชัย
 จังหวัด เชียงราย  ในวันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑