สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความคิด
สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และรำลึกถึงผลงานกวีเอกของโลก ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ อาคารสามัญ-สัมพันธ์    วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑