ิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ณ บริเวณหอประชุมโรงอาหาร ิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ในวันพฤหัสบดี ที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑