วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกเชียงราย ระหว่าวันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม
๒๕๕
๙  

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>
รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/kctc.pr?fref=ts


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑