คณะครูและนักเรียน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ติดตั้งและควบคุมระบบเสียง ในพิธีวางศิลาฤกษ์ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก
 วันจันทร์ ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑