คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 16/2556
ท้าทายพลังความคิด พิชิตสุดยอดความประหยัด
ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิต
 .นครชัยศรี  .นครปฐม  ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556  ถึง  1 ธันวาคม 2556<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑