บรรยากาศการรับลงทะเบียนรายงานตัว ในงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ   วิทยาลัย
เทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑