วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนฝึกอาชีพ (ตามแผนงานโครงการฝึกงานระบบปกติและทวิภาคี) ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดยมี
ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายผล ยาวิชัย เป็นประธานเปิดวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙


Link
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑