วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา โดยคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ นำนักเรียนนักศึกษา(รุ่นที่๑)
เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว วิทยากรผู้ให้ความรู้จากบริษัท เอ.พี.ฮอนอ้าจำกัด (บริษัท กรีนวิงมาร์เก็ตติ้ง จำกัด)
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑