คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการสถานศึกษาตามรอย
พระยุคลบาท  วันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑