วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย ดำเนินการทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  สำหรับนักเรียนนักศึกษา
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าและวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘
-๙ มกราคม ๒๕๖๐


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑