คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ เป็นวิทยากร อบรม พนักงานส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา เขต (อ.เทิง)
 วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑