นายอุดม รูปดี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ พร้อมด้วยนายสมคิด จีนจรรยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  นายประยงค์ แก้วประทุม วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกเชียงราย นายเรวัตร แก้วทองมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุ
เพลิงไหม้ และสนับสนุนเงินบริจาค แก่โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นตัวแทนในการรับมอบเงิน
บริจาคในครั้งนี้  ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>
* เอกสาร ลงนาม
บันทึกข้อตกลงโครงการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือ


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑