คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ " เลือดคนดีศรีอาชีวะ " เพื่อเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
.เมือง จ.เชียงราย


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑