คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ประเภทวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยมี
คณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙


Link
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑