ท่านพระคุณเจ้าพระครูเขม สุทธิธรรม เจ้าอาวาสวัดเม็งรายมหาราชและเจ้าคณะอำเภอเชียงแสนฝ่ายธรรมยุติ พร้อมคณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาจากองค์การ
นาซ่า Mrs. DORIAN JANNEY ได้เข้ามาให้ความรู้และแนะแนวเกี่ยวกับโครงการ Globe Program 'Train The Trainer Workshop' เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้กับเครือข่าย
ต่างประเทศ โดยมีนาย
ประยงค์ แก้วประทุม ผู้ำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย และคณะครูให้การต้อนรับ
 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙  

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑