วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดพิธีสืบชะตา มุทิตาจิต เกษียรราชการ ผอ.เกตุ บุญล้อม โดยมี ท่าน ผอ.สมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑