การประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยหน่วยงานต้นสังกัด (อศจ.พะเยา)
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  อ.เมืองจ.เชียงราย  วันที่ 26-28 สิงหาคม 2556

https://www.facebook.com/kctc.pr/media_set?set=a.142760272601463.1073741862.100006024728802&type=1

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑