วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย(kctc) โดยงานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ โครงการจัดทำ
แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ระยะ 3 ปี (2557-2559) โดยได้รับเกียรติ จาก
ท่าน วิทยา ใจวิถี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ เป็นวิทยากร  ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม 
 วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

https://www.facebook.com/kctc.pr/media_set?set=a.133987326812091.1073741847.100006024728802&type=3


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑