ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยท่านรองผล ยาวิชัย ดำเนินการประชุมร่วมกับคณะครูที่ทำหน้าที่นิเทศติดตาม นักเรียนนักศึกษา ที่ออกฝึกงาน และฝึกอาชีพ เพื่อกำหนดตาราง นิเทศ  ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

 

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑