วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ระดับ ปวช.3 และนักศึกษา ระดับ ปวส.2 โดยมีนายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เป็นผู้มอบ ณ หประชุมชั้น ๔ อาคารกิจกรรม
วันศุกร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

https://www.facebook.com/kctc.pr?fref=ts
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑