วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ออกให้บริการศูนย์ fix it center "ทำดีเพื่อพ่อ" โดยดำเนินกิจกรรมย้อมผ้าสีดำ จัดอบรมการทำริบบิ้นสีดำ บริการศูนย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และบริการซ่อมดูแลรักษา ยานพาหนะ แก่ประชาชนฟรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู  อ.เมือง จ.เชียงราย
 ระหว่างวันที่ ๒๖-๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙


Link
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑