ผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมงานเปิดบ้านโลกทัศน์อาชีพเกษตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย โดยคณะครูได้ร่วมเปิดสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ๑๐๘
อาชีพ เกี่ยวกับการสอนเย็บหมอนใบชาและการบูรชาเขียว วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐  

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑