ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2557
และงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2556
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 วันที่ 25 กันยายน 2556

https://www.facebook.com/kctc.pr/media_set?set=a.150071545203669.1073741870.100006024728802&type=1

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑