วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ และประดับแถบสองสี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑