การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปี 2557 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ผลการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑