พิธีบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย กับ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


Link
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑