แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
วันที่ ๒๕
-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔    ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑