ท่านผอ.สถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ต้อนรับท่านผอ.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย เพื่อทำการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ
.เชียงราย วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

https://www.facebook.com/kctc.pr?fref=ts
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑