คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมกับ อศจ.ชร 8 แห่ง นักเรียน นักศึกษา ทุกสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาเชียงราย จำนวน 70 คน เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง การสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแก่ประชาชนในพื้นที่และการลงพื้นที่สำรวจการติดตั้ง จังหวัดเชียงราย โดย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโครคมนาคมแห่งชาติ ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง smart classroom ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยมี นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล ผู้อำนวยการสำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เป็นประธานเปิดการ
ประชุม และลงพื้นที่สำรวจการติดตั้ง จังหวัดเชียงราย
ณ.อำเภอแม่สรวย. ต.ห้วยส้านยาว/และเขตอำเภอพาน. ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑