วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และและได้รับความร่วมมือจาก เทศบาล ต.ป่าอ้อดอนชัย
ให้การสนับสนุนรถฉีดน้ำ
เพื่อทำความสะอาดในกิจกรรมครั้งนี้


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑