ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมร่วมใจลดอุบัติเหตุ " สุขกาย สุขใจ รับปีใหม่ ๒๕๕๙ " ณ เทศบาลนครเชียงราย
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑