การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ เพื่อสรรหา เลือกประธานและแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยการประชุม
ครั้งนี้ คณะกรรมการได้เลือก นายประเสริฐ สุวรรณจิตต์ เป็นประธานกรรมการวิทยาลัยเทคนิคกาญจณาภิเษกเชียงราย


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑