ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่ห้ว พระปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดเชียงราย


Link
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑