คณะผู้บริหาร ครู และ บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 เนื่องในวันปิยมหาราช (วันคล้ายวันสวรรคต
)
ณ  เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย วันศุกร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑