บรรยากาศ การดำเนินโครงการอบรมสัมมนาสอนครูไปสอนคนเพื่อให้ได้สมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  วิทยากรในการให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคณะครูผู้สอนในครั้งนี้ คือ ท่าน ดร.สำรวย  เพ็งอ้น ได้บรรยายเรื่อง การเขียนแผนการสอน บันทึกหลังสอนและข้อสอบเพื่อเน้นสมรรถนะ ,แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม
สมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพ   ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรา


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑