วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ  ประจำปีการ
ศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒  กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ ผลการประกวด ได้รางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน (ชาเปลือกลิ้นจี่)


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑