คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกิจกรรม งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัย น้อมถวายพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิ พลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมี นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการฯ กล่าวนำคำปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลง พ่อแห่งแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


Link
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑