นายผล ยาวิชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เป็นประธาน คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ร่วมพิจารณารายการหนังสือเรียนฟรี ๑๕ ปี
 ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกาษา ๒๕๕๙
โดยหัวหน้างานวิทยาบริการและห้องสมุด นางสาวภัควลันชญ์  เขาฟัง เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙


Link
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑