คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ให้การต้อนรับ นางสาวิตรี สุวรรณวถิตย์ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ อดีตรองปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล อดีตรองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะ เพื่อทำบุญ ณ วัดหนองหม้อ

  วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑