ว่าที่ พ.ต.พัฒนา สาธร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมงาน ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง
เพื่อน้อมรำลึกถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ ๑๑๔ ปี ณ ลานหน้าต้นตุง บนโครงการพัฒนาดอยตุง
(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑