วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการประยุกต์คุณวุฒิวิชาชีพกับกระบวนการฝึกหัดฐานสมรรถนะสู่มาตรฐานอาชีพ  แผนกวิชาช่างยนต์ โดยมีคณะครูจากอาชีวศึกษาเชียงราย ที่จัดการเรียนการสอน สาขางานยานยนต์เข้าร่วมอบรม และวิทยากรในการให้ความรู้ คือ ท่าน ดร.สำรวย เพ็งอ้น 
ดำเนินโครงการ ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
  ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกเชียงราย  .เมือง  จ.เชียงราย


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑